Handige informatie en formulieren

Handige informatie

Formulieren

Formulieren

Uitleg over het Uitstrijkje
Vragenlijst Jaarcontrole Diabetes
MRC vragenformulier voor COPD controles
CCQ-vragenformulier voor COPD controles

Maar ook documenten voor allerlei administratieve zaken, bijvoorbeeld inschrijven:
Formulier nieuwe patient
Formulier uitschrijven
Formulier adreswijziging

Mocht u een klacht hebben, kijk hier:
Klachtenregeling huisartsen
Folder Klachtenprocedure
Formulier om klacht te melden

Mocht u vragen hebben over onze privacyregeling of medische gegevens willen inzien, kijk dan hier:
privacyverklaring praktijk
aanvraagformulier medische gegevens