Praktijkinformatie

Wie werken er

Wie zijn we

Hoe we werken

Wie werken er op de praktijk:

Huisartsen:

 • Dr. A.M. Bohnen.
 • F.S. Spruijt.
 • J. van den Ende.

Huisartsen in opleiding:

 • P.N. de Bree.

Praktijkondersteuning:

 • Marjan Pruijt(Diabeteszorg/COPD),op maandag, dinsdag en donderdag.
 • Lia van Marrewijk, op dinsdag en donderdag (POH-GGZ).
 • Naomi ’t Hart, op donderdag (POH-GGZ).
 • Karin van Heloma, om de week op dinsdag (POH-GGZ jeugd).

Assistentes:

 • Tanja van Woerden op woensdag en vrijdag.
 • Mardin Rasul op maandag, dinsdag en vrijdag.
 • Pien Bakker op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
 

Onze werktijden:

Medewerker Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
A. Bohnen vinkje nee vinkje nee nee
F. Spruijt vinkje vinkje nee nee vinkje
J. van den Ende nee nee vinkje ’s Morgens vinkje
P.N. de Bree vinkje nee vinkje nee vinkje
M. Pruijt vinkje vinkje nee ’s Morgens nee
L. van Marrewijk nee vinkje nee vinkje nee
N. ’t Hart nee nee nee vinkje nee
K. van Heloma nee vinkje om de week nee nee nee

Wie zijn wij en wat doen wij

Huisartsen:

Dokter Bohnen heeft aan de Erasmus Universiteit zijn opleiding tot arts gedaan. Hij is in 1984 afgestudeerd. Daarna is hij gepromoveerd.
In 1991 heeft hij de huisartsenopleiding voltooid aan de Erasmus Universiteit.
Hij heeft in 1991 in de praktijk van dokter Verhoeks op Rotterdam-Zuid gewerkt en later in een huisartsenpraktijk in Schiedam.
Dokter Bohnen doet aan de Erasumus Universiteit in Rotterdam onderzoek en geeft daar tevens les aan de basisopleiding.

Dokter Spruijt heeft haar studie geneeskunde gedaan aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens haar studie heeft zij o.a. een stage gelopen bij een huisarts in Suriname. Na het behalen van haar artsentitel is ze eerst een jaar gaan werken als algemeen arts op de spoedeisende hulp afdeling van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. In maart 2012 is zij met de huisartsenopleiding aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam begonnen. In het laatste jaar van haar opleiding heeft zij reeds in Schipluiden gewerkt. Na het afronden van haar opleiding tot huisarts, in 2014, heeft zij een aantal jaren als waarnemend huisarts in de regio Rotterdam gewerkt. Vanaf juli 2018 is zij terug in de praktijk in Schipluiden. Zij zal per januari 2020 op maandag, dinsdag en vrijdag in de praktijk werkzaam zijn.

Dokter van den Ende heeft haar studie geneeskunde afgerond aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna heeft ze gewerkt als arts op de afdeling interne geneeskunde van het Reinier de Graaf Gasthuis om vervolgens te beginnen aan de huisartsenopleiding in 2012. Na het afronden van haar opleiding heeft zij als waarnemend huisarts gewerkt in Delft en Rockanje en werkt ze sinds januari 2019 in de praktijk in Schipluiden. Zij is nu werkzaam op de woensdag, donderdag en vrijdag.

Huisarts in opleiding:

Regelmatig hebben wij een arts in opleiding tot huisarts in de praktijk. Na de basis opleiding tot arts is de huisartsen opleiding een specialistische opleiding van drie jaar. In het eerste en derde jaar van deze opleiding lopen de AIOS (arts in opleiding tot specialist) een jaar stage in een huisartsenpraktijk. Altijd onder verantwoordelijkheid van een ervaren huisarts.
Onze AIOS-Huisartsengeneeskunde komt van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Vanaf 1 september 2023 hebben wij ook deheer P.N. de Bree in opleiding. Hij zit in zijn eerste jaar van de opleiding tot huisarts en blijft tot 1 september 2024. Hij werkt onder de verantwoordelijkheid van dokter Spruijt.

Hoe werken wij

Wat voor praktijk willen we zijn?

Wij willen reguliere huisartsenzorg leveren op een hoog kwalitatief niveau, waarbij wij zoveel mogelijk werken met bewezen effectieve behandelingen, en waarbij de patiënt centraal blijft staan. Wij willen voor individuen en gezinnen wonend in de kern van Schipluiden continue, persoonlijke en integrale zorg leveren die laagdrempelig toegankelijk is. Daarnaast willen wij bijdragen aan de opleiding van huisartsen en assistenten, zodat ook in de toekomst deze zorg kan blijven bestaan.

Welke zorg leveren wij?

De zorg bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Voor veel voorkomende klachten bestaat het aanbod uit diagnose en behandeling; bij minder voorkomende en /of zeer gecompliceerde klachten verwijst onze praktijk door.
Daar onze praktijk bijzonder veel oudere patiënten heeft hebben wij speciale aandacht voor:

 • De zorg voor de laatste levensfase, hierbij zijn de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven leidende factoren.
 • Behandeling en begeleiding voor DM, astma/COPD, HVZ en ouderenzorg via een zorgprogramma van zorggroep ZEL.
 • Behandeling basis GGZ problemen door de Praktijkverpleegkundige GGZ.

Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen onze patiënten terecht bij de huisartsenpost in Delft; de zorg door de huisartsenpost beperkt zich tot spoedeisende hulp (dat is hulp die om medische redenen niet tot de volgende dag kan wachten).
We leveren geen verloskundige zorg en zijn niet apotheekhoudend.

De praktijk biedt haar zorg in volgende vormen aan:

 • Telefonische triage en adviezen door de doktersassistente.
 • Consult tijdens een bezoek van de patiënt aan de praktijk of per telefoon; dit consult kan gedaan worden door de doktersassistente, de praktijkondersteuner en de huisarts, al naar gelang de hulpvraag.
 • Consult tijdens visite bij de patiënt. Deze visite kan worden gedaan door de huisartsen of de praktijkondersteuner al naar gelang de hulpvraag bij patiënten die door ziekte niet in staat zijn naar de praktijk te komen.

Praktijk regels

Wij hebben met nieuwe patiënten eerst een kennismakingsgesprek, pas daarna bent u ingeschreven.
Afspraken op het spreekuur maakt u van te voren telefonisch of via de internetsite, er is geen inloop spreekuur. Wilt u dezelfde dag terecht kunnen bel dan vroeg ( voor 8.30 uur).
Ook voor een spoedconsult belt u van tevoren, zodat wij met uw komst rekening kunnen houden.
Voor de uitslagen van bloed- en ander onderzoek neemt u altijd contact op met de praktijk.
Heeft u na ontslag uit het ziekenhuis behoefte aan contact met de huisarts, laat het ons dan weten.
U kunt bij alle huisartsen in de praktijk terecht, maar bent u voor een bepaalde klacht bij één van de huisartsen geweest, kies dan bij vervolgcontacten liefst voor dezelfde huisarts.

Regelgeving en richtlijnen

Huisartsenpraktijk Schipluiden met daarin alle huisartsen en overige medewerkers voeren hun werkzaamheden uit in overeenstemming met de vastgestelde NHG-standaarden en richtlijnen, en binnen de kaders van de geldende wettelijke regelgeving.

Niet tevreden? Praat erover met ons

Wij vinden het als huisarts maar ook als doktersassistent belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Laat ons weten waarom u niet tevreden bent dan kunnen wij proberen uw probleem of klacht op te lossen. Zie het klachtenformulier hieronder. Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vult u dan het klachtenformulier in op de website van skge. U kunt ook eerst bellen naar 088 0229190.

Formulieren

Privacyverklaring praktijk

Aanvraagformulier medische gegevens

Folder met praktijkinformatie

Klachtenformulier huisartsenpraktijk Schipluiden